Data: 30.09.2019


Dezvoltarea activității societății TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L.

Proiectul „Dezvoltarea activității societății TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L.având cod SMIS 112076, finanțat prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de beneficiarul S.C. TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L., pe perioada 01.01.2017 30.09.2019, având o valoare totală (inclusiv finanțarea nerambursabil) de 1.525.555,68 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 784.926,19 lei, respectiv din Bugetul național 138.516,39 lei.

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea competitivității economice a societății TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L., prin realizarea de investiții durabile de dotare i îmbunătățire tehnică a procesului de producție. Printre obiectivele specifice ale proiectului se amintesc diversificarea producției unității S.C. TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L. prin achiziția a 5 mașini de tricotat productive i a unei mașini electronice de executat butoniere, certificarea sistemului de management al calității (ISO 9001), crearea magazinului online i participarea la un târg internațional de promovare a produselor unității, dar și crearea unui nou loc de muncă, în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

În urma implementării proiectului, s-au obținut următoarele rezultate:

  • Achiziția, livrarea si punerea în funcțiune a cinci maini de tricotat și a unei mașini electronice de executat butoniere;

  • Implementarea și certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015;

  • Creșterea vizibilității firmei pe piața din domeniul fabricării de tricotaje prin participarea la un târg internațional în calitate de expozant;

  • Promovarea în mediul online prin crearea unui magazin online;

  • Dezvoltarea resurselor umane prin creșterea numărului de angajați cu o persoană;

  • Contribuția la scăderea numărului de persoane care provin din categorii defavorizate și își caută un loc de muncă, prin angajarea unei persoane din categoria defavorizată a persoanelor care nu au avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni.

 

S.C. TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L.

Str. Gheorghe Crișan nr. 11
Telefon: 0372.718.109

Fax: 0372.877.239

E-mail: mttknit@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


    www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

    Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României