Data: 11.10.2018


Dezvoltarea activității societății TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L.

Proiectul „Dezvoltarea activității societății TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L.având cod SMIS 112076, finanțat prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020 se implementează de beneficiarul S.C. TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L., pe perioada 01.01.2017 30.09.2019.

Obiectivul general al proiectului reprezintă îmbunătățirea competitivității economice a societății TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L., prin realizarea de investiții durabile de dotare i îmbunătățire tehnică a procesului de producție. Acest obiectiv general se încadrează în strategia de dezvoltare pe termen mediu i lung a societății, de consolidare i creștere a poziției pe piață, de diversificare a produselor executate, precum i la îmbunătățirea raportului calitate/preț. Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără:

  1. Diversificarea producției unității S.C. TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L. prin achiziția a 5 mașini de tricotat productive i a unei mașini electronice de executat butoniere, prin certificarea sistemului de management al calității (ISO 9001) pentru activitatea obiect a proiectului i optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice prin eficientizarea energetică a activității productive odată cu achiziția celor mai eficiente echipamente specifice activității de producție textilă, în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare;

  2. Extinderea activității societății pe alte piețe, prin creșterea vizibilității acesteia la nivel național și internațional, prin crearea magazinului online i prin participarea la un târg internațional de promovare a produselor unității, în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare;

  3. Dezvoltarea resurselor umane prin crearea unui nou loc de muncă, în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare și susținerea principiilor egalității de anse prin includerea pe piața muncii a unei persoane din categorii defavorizate.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă) este 1.525.555,68 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 784.926,19 lei, respectiv din Bugetul național 138.516,39 lei.
 

S.C. TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L.

Str. Gheorghe Crișan nr. 11
Telefon: 0372.718.109

Fax: 0372.877.239

E-mail: mttknit@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020


    www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

    Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României