Politica de protecție a datelor cu caracter personal

1. INFORMAȚII GENERALE

Prezenta Politică are scopul de a vă informa cu privire la drepturile și libertățile pe care le puteți exercita în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în momentul utilizării site-ului tmt-shop.com De asemenea, prezenta Politică descrie măsurile puse în aplicare în vederea protejării acestor date.

Date cu caracter personal, în sensul Art. 4 din Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (General Data Protection Regulation - GDPR) reprezintă toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată, de exemplu: nume, adresă, adresă de email etc.

Responsabilul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul Art. 4 (7) din GDPR este: SC Textil Machines Technologies SRL (denumit în cele ce urmează "Operator") cu sediul social în Mun. Beius Str. Burgundia Mica nr 43, cod 415200, județul Bihor, email: mttknit@yahoo.ro, telefon: +4 0729005349.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt: mttknit@yahoo.ro sau la adresa poștală a operatorului de date cu caracter personal.


În calitate de persoană afectată de activitatea de prelucrare a datelor, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale:

Drept de acces;
Drept de rectificare și ștergere;
Dreptul la restricționarea prelucrării; și 
Dreptul la opoziție. 

În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere având ca obiect prelucrarea datelor tale cu caracter personal.

În eventualitatea unei obligații legale, operatorul își rezervă dreptul de a dezvălui informații referitoare la datele dvs. cu caracter personal, către autorităților competente sau organele legale care solicită acest lucru.
Baza legală Art. 6 (1) c) GDPR.

2. SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI TIPURILE DE DATE COLECTATE CÂND ACCESAȚI SITE-UL OPERATORULUI

Când vizitați și utilizați site-ul tmt-shop.ro se vor colecta numai datele cu caracter personal pe care browser-ul dvs. le transmite serverului operatorului, care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă putea afișa site-ul și pentru a garanta stabilitate și securitate tehnică.

Operatorul transferă datele colectate către departamentele interne relevante, în vederea prelucrării și către furnizorilor externi de servicii, contractanți (ex.: găzduire, sistem de management al conținutului) în funcție de scopul urmărit (pentru afișarea site-ului și setarea conținutului).

Ștergerea fișierelor de istoric are loc după 90 zile.
Bază legală: Art. 6 (1) b din GDPR.

2.1. MODULE DE EXTENSIE (PLUG-IN) PENTRU REȚELE SOCIALE

Plug-in-urile sociale (denumite în continuare "plug-in-uri") ale rețelelor sociale sunt utilizate pe site-ul operatorului, în special butonul Share/Distribuie și Like. Site-ul furnizorului, facebook.com este operat de Facebook Inc ., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda, este responsabil pentru utilizatorii facebook.com din Europa. Plug-in-urile sunt de obicei marcate cu logo-ul Facebook sau icon-ul Like.

În afară de plug-in-urile Facebook, operatorul folosește și plug-in-uri “Twitter” (furnizor: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, SUA) și “LinkedIn” (furnizor: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, SUA).

Datele vor fi transmise către rețelele sociale numai dacă apăsați în mod deliberat pe butonul respectivei rețele sociale. În această situație, browser-ul web realizează o conexiune cu serverul respectivei rețele sociale. Prin apăsarea deliberată pe butonul respectiv (de exemplu, „Distribuie”, „Share”, „Tweet” sau „Like”) sunteți de acord ca browser-ul dvs. să realizeze o conexiune cu serverele respectivei rețele sociale și să transmită date cu privire la modul în care utilizați site-ul operatorului către respectivul operator al rețelei sociale și viceversa. Operatorul nu are nicio influență în ceea ce privește  natura și măsura în care datele sunt colectate de către rețelele sociale.

Furnizorii rețelelor sociale stochează datele dvs. sub formă de profiluri de utilizatori și le utilizează în scopuri publicitare, pentru cercetări de piață și/sau pentru design-ul propriului site. Acest proces de evaluare are loc în special  (inclusiv pentru utilizatorii neautentificați) pentru reprezentarea publicității corecte în funcție de cerere și pentru informarea altor utilizatori ai rețelei sociale cu privire la activitățile dvs. pe site-ul operatorului. Aveți dreptul de a vă opune la construirea acestor profiluri de utilizator, pentru exercitarea căruia trebuie să contactați respectivii furnizori de module plug-in. Prin intermediul plug-in-urilor, operatorul oferă posibilitatea de a interacționa cu rețele sociale și cu alți utilizatori, astfel încât să optimizeze oferta și pentru ca site-ul operatorului să fie mai interesant pentru dvs., în calitate de utilizator.

Datele sunt transferate indiferent dacă aveți un cont creat la furnizorii de plug-in social și sunteți autentificat în contul respectiv. Dacă sunteți autentificat în contul furnizorilor de plug-in, datele colectate de operator vor fi alocate direct în contul dvs. existent la furnizorul de plug-in. În cazul în care accesați butonul de activare și, de exemplu, realizați conexiunea cu pagina, furnizorul de plug-in păstrează și aceste informații în contul dvs. de utilizator și le distribuie public cu contactele dvs. Vă recomandăm să vă deconectați periodic după utilizarea unei rețele sociale, în special înainte de activarea butonului, deoarece astfel puteți evita sincronizarea cu profilul pe care îl aveți la furnizorul de plug-in.

Pentru mai multe informații privind scopul și amploarea colectării, prelucrării și utilizării ulterioare a datelor de către furnizorul de plug-in vă rugăm să consultați declarațiile privind protecția datelor aferente fiecărui furnizor, la URL-urile de mai jos. Veți afla mai multe informații cu privire la drepturile de care beneficiați în acest sens și despre opțiunile de setare pentru protejarea confidențialității datelor dvs. cu caracter personal.

a)   Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, SUA; http://www.facebook.com/policy.php 
mai multe informații în legătură cu colectarea datelor:http://www.facebook.com/help/186325668085084,http://www.facebook.com/about/privacy/Dvs.-info-on-other#applications precum și  http://www.facebook.com/about/privacy/Dvs.-info#everyoneinfo. Facebook respectă Privacy Shield UE-SUA  https://www.privacyshield.gov/UE-SUA-Framework .

b)   Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, SUA; https://twitter.com/privacy. Twitter respectă Privacy Shield UE-SUA  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn respectă Privacy Shield UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.2. CONTACTARE/COMUNICARE/COLABORARE


Când comunicați sau colaborați cu operarorul, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact de pe site, ca de exemplu în calitate persoană interesată de informaţii cu privire la activităţile în desfăşurare ale operatorului, datele pe care le furnizați operatorului ( nume, adresa de e-mail, dacă este cazul și numărul de telefon, sau datele personale transmise în timpul conversației) vor fi stocate și prelucrate pentru a răspunde la întrebările dvs sau solicitărilor. Operatorul va șterge datele în acest context după ce stocarea nu mai este necesară, cu excepția cazului în care există obligații legale de păstrare sau trebuie respectate perioadele de prescripție.

Operatorul transferă datele colectate către departamentele interne responsabile cu prelucrarea datelor sau către furnizori de servicii externi, persoane împuternicite de operator, pe bază de contract (de exemplu, furnizori de servicii de găzduire, contractanți) în funcție de scopurile necesare.

Operatorul șterge datele rezultate în acest context, după ce stocarea nu mai este necesară, cu excepția cazului în care există obligații legale de păstrare sau trebuie respectate perioadele de păstrare. În cazul solicitărilor venite prin email sau prin intermediul formularului de contact de pe tmt-shop.ro, datele personale vor fi de obicei șterse fără întârzieri nejustificate În mod excepțional, datele vor fi păstrate mai mult dacă ele sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

Puteți obiecta la aceste procese. Mai multe informații găsiți la punctul 3 din această Politică.

Bază legală: Art. 6 (1) f din GDPR.

3. RETRAGEREA ACORDULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu reglementările în vigoare, și sub rezerva anumitor dispoziții legale care vă pot limita aceste drepturi, aveți dreptul de a accesa, rectifica, șterge, restricționa și de a vă opune utilizării datelor cu caracter personal care vă privesc. În cazul în care vă opuneti prelucrării datelor, Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu exceptia motivelor legitime imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertătilor dumneavoastră sau când scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dacă doriți să exercitați aceste drepturi sau să obțineți alte informații vă rugăm să ne trimiteți o solicitare la următoarea adresă: mttknit@yahoo.com.