Despre proiect

       

Dezvoltarea activității societății TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L.

 Comunicat de presa: lansarea proiectului Comunicat de presa: finalizarea proiectului

Proiectul „Dezvoltarea activității societății TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L.” având cod SMIS 112076, finanțat prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020 se implementează de beneficiarul S.C. TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L., pe perioada 01.01.2017 – 30.09.2019. Obiectivul general al proiectului reprezintă îmbunătățirea competitivității economice a societății TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L., prin realizarea de investiții durabile de dotare și îmbunătățire tehnică a procesului de producție. Acest obiectiv general se încadrează în strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a societății, de consolidare și creștere a poziției pe piață, de diversificare a produselor executate, precum și la îmbunătățirea raportului calitate/preț. Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără:

 1. Diversificarea producției unității S.C. TEXTIL MACHINES TECHNOLOGIES S.R.L. prin achiziția a 5 mașini de tricotat productive și a unei mașini electronice de executat butoniere, prin certificarea sistemului de management al calității (ISO 9001) pentru activitatea obiect a proiectului și optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice prin eficientizarea energetică a activității productive odată cu achiziția celor mai eficiente echipamente specifice activității de producție textilă, în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare;
 2. Extinderea activității societății pe alte piețe, prin creșterea vizibilității acesteia la nivel național și internațional,   prin crearea magazinului online și prin participarea la un târg internațional de promovare a produselor unității, în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare;
 3. Dezvoltarea resurselor umane prin crearea unui nou loc de muncă, în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare și susținerea principiilor egalității de șanse prin includerea pe piața muncii a unei persoane din categorii defavorizate.

Rezultatele așteptate sunt:

Rezultat direct 1: Achiziția, livrarea și punerea în funcțiune a:
 • 5 Mașini de tricotat cu comenzi și selectare electronică;
 • 1 Mașină electronică de executat butoniere;
 • utilajelor celor mai eficiente din punct de vedere a consumurilor de energie, de materie prima.
Rezultatele indirecte în urma retehnologizării fluxului de producție (Rezultat direct 1):
 • Sistemul de management al calității ISO 9001, implementat de societate și certificat de către un organism acreditat.
 • Optimizarea fluxurilor de producție;
Rezultat direct 2: Promovarea online și offline:
 • Magazin online creat și lansat;
 • Participarea la 1 târg internațional în calitate de expozant.
Rezultat direct 3: Dezvoltarea resurselor umane:
 • Crearea unui nou loc de muncă.

 Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă) este 1.525.555,68 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 784.926,19 lei, respectiv din Bugetul național 138.516,39 lei.


Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Investim in viitorul tau!

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare prin Programul Operational Regional 2014-2020

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro